А - 304
Фамилияси ва исми Диплом номери
1 Амирханова Махфуза 429838
2 Акбарова Наргиза 429837
3 Бахтибоева  Севара 429836
4 Дехканова Зарифа 429835
5 Хасанова Махмуда 429834
6 Хошимбоева Наргиза 429833
7 Муминова Дилноза 429831
8 Мадаминова Нодра 429830
9 Отабоева Ойдина 429829
10 Отабоева Сохиба 429828
11 Раззакова Арофат 429827
12 Турсунова Камола 429850
13 Убайдуллаева Дилдора 429849
14 Юлдашева Сурайё 429848
15 Юлдашева Шахноза 429847
16 Юлдашева Дилдора 429846
17 Шералиева  Нигора 429845
18 Махмудова Мохира 429844
19 Эрматова Гулноза 429843
20 Сиддикова Камола 429842
21 Абдуллаева Мархабо 43320
22 Акрамова Латофат 43321
23 Рузиева Дилафруз 43315
24 Мусаханова Гулмира 43317
25 Жураева Дилрабо 43318
26 Нурматова Малика 43316
27 Собироова Хамида 43314
28 Исаева Махмуда 43319
Хостинг от uCoz